TEL Design

TEL Design ontwerpbureau in Den Haag opgericht in 1965 door Emile Truijen en Jan Lucassen. Lucassen memoreerde in een interview met Eger in 2005: ‘Vanaf het begin wilden we – met als onze enige echte concurrent Total Design – alle ontwerpdisciplines bestrijken.’
Truijen studeerde aan de Haagse academie binnenhuisarchitectuur en had in de Verenigde Staten gewerkt. Lucassen (1937) was opgeleid aan de AIVE waar Truijen doceerde. Hij deed ervaring op bij DRU, Philips, Wagemans en Van Tuinen en De Sphinx.
Een van de grotere opdrachten kreeg Tel van het Belgische Dumont-Wyckhuizen voor alle p.r., drukwerk, beursstands, verbouwingen en de woning van de directeur. Heel bekend werd Tel met de grootscheepse huisstijloperatie voor de NS waarvoor, op instigatie van Siep Wijsenbeek, Gert Dumbar als partner werd aangetrokken. Samen met TD werkte Tel ook aan de huisstijl voor de PTT. Lucassen begon in 1978 voor zichzelf en was van 1983 tot 1998 directeur van de AIVE.


Deze biografie is afkomstig uit het boek ‘Visies op vormgeving, het Nederlandse ontwerpen in teksten deel 2: 1940-2000’ (2008) van Frederike Huygen. Voor deze biografie is gebruik gemaakt van de volgende bron:
– Eger, A.O. ‘Frans van der Put’, Product (2005) mei, pp. 9-13.