TH Delft Faculteit Industrieel Ontwerpen

TH Delft, sinds 1986 TU Delft afdeling industrieel ontwerpen. De in 1946 door de overheid ingestelde Commissie van advies inzake het Kunstnijverheidsonderwijs bracht de vraag naar voren of er aan de TH Delft onderwijs in het vak industriële vormgeving gegeven diende te worden. De hogeschool wenste echter niet meer dan een aantal voordrachten over dit onderwerp te geven. Maar in 1953 stelde de afdeling Bouwkunde een Commissie Industriële Vormgeving in die in 1957 leidde tot een leeropdracht vervuld door R.W.J. Veersema. Hij werd twee jaar later opgevolgd door G.J. van der Grinten die in 1962 de eerste buitengewone hoogleraar industriële vormgeving werd. In 1964 vervulde Emile Truijen de onderwijsopdracht en kwam de eerste lichting studenten aan. De eerste gewone hoogleraar was Bernd Schierbeek in 1967 en twee jaar later ontstond de zelfstandige opleiding IV, tot 1986 Tussenafdeling Industriële Vormgeving en Tussenafdeling Industrieel Ontwerpen geheten. In dat jaar werd het een volwaardige afdeling.
Aan deze afdeling werden ingenieurs opgeleid en de studie omvatte vakken als constructie, ergonomie en bedrijfskunde. De technische, methodische en theoretische aspecten van het ontwerpen stonden hier centraal. Daardoor stond dit onderwijs in discussies vaak tegenover de academies waar de kunstzinnige kanten meer werden benadrukt. Andere docenten waren onder anderen: Wim Crouwel, Hans Dirken en Paul Mijksenaar.


Deze biografie is afkomstig uit het boek ‘Visies op vormgeving, het Nederlandse ontwerpen in teksten deel 2: 1940-2000’ (2008) van Frederike Huygen. Voor deze biografie is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:
– cat. i.o. ‘ten toon’, Delft (Afdeling Industrieel Ontwerpen TH) 1986.
– Truijen, E. ‘Brieven van een designer. Een autobiografie’, Delft 1990.