Academie voor Kunst en Industrie Enschede

Academie voor Kunst en Industrie Enschede, AKI. Deze academie werd opgericht in 1949 om de achterstand in Twente op het gebied van kunst, cultuur en hoger onderwijs op te heffen en ontwerpers te leveren aan de textielindustrie aldaar. Willem Sandberg stelde een lijst op met namen van jonge kunstenaars waarvan onder anderen Aldo van Eyck en Joop Hardy aangesteld werden als docent. Dirk de Leeuw, afkomstig van het IvKNO was de eerste directeur. De opleiding kende een basisjaar en de afdelingen publiciteit, dessinontwerpen, mode, binnenhuis, beeldhouwen, monumentaal en schilderen. Vanaf 1951 was er ook een avondschool.
In de jaren zestig ontstonden op de AKI conflicten over de leiding van directeur A. Middelhoek die de leerlingen nog strafwerk liet maken. Joop Hardy volgde hem op (1968-1981) en maakte er een werkgemeenschap van. Studenten kregen inspraak en veel vrijheid. Begin jaren zeventig waren er programma’s onder de noemers omgeving, berichtgeving en emotie. De zelfontplooiing van de leerling stond centraal. Hardy verzette zich tegen de regelgeving van de overheid, maar zijn beleid werd ook gekenmerkt door interne conflicten. Hij werd in 1981 opgevolgd door Sipke Huismans.
In de jaren zeventig was de AKI een vrijplaats waar ook veel aandacht was voor multimedia, film en theater. Studenten werkten er samen en ontplooiden initiatieven zoals het grafisch centrum De Ark en de Enschedese School, deels dankzij het isolement van de school. De textielindustrie in Twente verdween. In de jaren tachtig kwam de academie onder druk te staan vanwege de minimumeis van 600 leerlingen waaraan zij van het ministerie moest voldoen. Uiteindelijk fuseerde zij in 2000 met de opleidingen van Arnhem en Zwolle tot de hogeschool ArtEZ. Zij is gevestigd op de campus van de Universiteit Twente.


Deze biografie is afkomstig uit het boek ‘Visies op vormgeving, het Nederlandse ontwerpen in teksten deel 2: 1940-2000’ (2008) van Frederike Huygen. Voor deze biografie is gebruik gemaakt van de volgende bron:
– Beenker, E., Ringenier, D., Voskamp, G. ‘AKI, academie voor beeldende kunst en vormgeving, Enschede. Vijftig jaar kunstonderwijs’, Rotterdam 2002.