Vormgevingsinstituut

Vormgevingsinstituut (1993-2000). Dit instituut werd gesubsidieerd door het ministerie van OC&W en andere partijen en organiseerde workshops, seminars en conferenties. Daarvan werd de jaarlijkse Doors of Perception, gewijd aan nieuwe media en georganiseerd in samenwerking met Mediamatic, het bekendste. Het instituut stond onder leiding van de Brit John Thackara die de nadruk legde op kennis, het ontwerpen van systemen en de nieuwe media. Thema’s als duurzaamheid, nieuwe businessconcepten, communicatie, Europese projecten en design voor ouderen kwamen in het programma aan bod.
Bij dit instituut werkten onder anderen Gert Staal, Carel Kuitenbrouwer en Sybrand Zijlstra als programmamanagers. Laatstgenoemde vertrok en verwoordde de toen alom gehoorde kritiek in Items nummer 3 in 1998. ‘Op papier ziet het beleid er veelbelovend uit, maar de realisering ervan stelt teleur. Men slaagt er zelden in om alle verheven bespiegelingen aan te laten sluiten bij de belevingswereld van de Nederlandse vormgever. Menigeen vraagt zich af wat het Vormgevingsinstituut nou eigenlijk doet, of dat wel iets oplevert, en zo ja: voor wie.’ [pp. 67-68] In 1999 ontstond er onenigheid tussen Thackara en het bestuur en stapte Thackara op, waarna het ministerie besloot het instituut niet langer te steunen. Het ontwerpveld vond de nadruk te eenzijdig op de nieuwe media liggen en klaagde over het gebrek aan onderling contact.


Deze biografie is afkomstig uit het boek ‘Visies op vormgeving, het Nederlandse ontwerpen in teksten deel 2: 1940-2000 ‘(2008) van Frederike Huygen. Voor deze biografie is gebruik gemaakt van de volgende bron:
– Vlemmings, M. ‘John Thackara ziet beleid vormgevingsinstituut als belangrijk exportproduct, maar: “We moeten meer tijd besteden aan reflectie”’, Items 17 (1998) 3, pp. 65-71.