Bureau voor Aesthetische Adviezen – BAA

Bureau voor Aesthetische Adviezen, BAA (1947-1952). Uitvoerend orgaan van de Stichting Centraal Adviesbureau voor gebonden kunsten en industriële vormgeving. ‘Het doel der Stichting is, in de ruimste zin te streven naar een bloei der gebonden kunsten en het bevorderen van een goede industriële vormgeving in Nederland’, aldus haar folder. Het bureau gaf voorlichting en adviezen, organiseerde tentoonstellingen en vervulde een bemiddelende rol tussen ontwerpers en opdrachtgevers. Het was de opvolger van het vooroorlogse ISN en de voorloper van de Stichting Industriële Vormgeving.
Het BAA was gehuisvest in een pand aan het Rokin in Amsterdam waar kunstenaars tijdens de oorlog hun werk verkochten en kwam mede tot stand door de invloed van de GKf. Deze ontwerpersvereniging wees op het grote aantal aanvragen voor tentoonstellingen dat zij niet aankon en op de industriële vormgeving. De overheid subsidieerde het BAA. Vanaf 1946 werden er in het pand, in samenwerking met Goed Wonen en de GKf, exposities gehouden. Mevrouw G. Werkman – van Leeuwen, de weduwe van H.N. Werkman en lerares kunstnijverheid, leidde het bureau. Zij werd in 1947 opgevolgd door K. Sanders. In het bestuur zaten afgevaardigden van de GKf, van Goed Wonen, van de BNA en van de BKI. Voor opdrachten bestond er een adviescollege. Sanders vertrok in 1950 naar het SIV waarna het BAA onder leiding van Mien Harmsen kwam. Het pand werd ook gebruikt als toonzaal van Goed Wonen. In 1952 werd het bureau geliquideerd. Betrokkenen en bestuursleden van het BAA waren: W.J.B.H. Sandberg, J. Bommer, W.H. Gispen, W.F. Gouwe, E. van Osselen, P. Zwart en B. Merkelbach.


Deze biografie is afkomstig uit het boek ‘Visies op vormgeving, het Nederlandse ontwerpen in teksten deel 2: 1940-2000’ (2008) van Frederike Huygen. Voor deze biografie is gebruik gemaakt van de volgende bron:
– Sanders, K. ‘De taak van het Bureau voor Aesthetische Adviezen’, Forum 3 (1948) 3-4, pp. 82-84.