René Smeets

René Smeets (1905-1976), kunstenaar, keramist, academiedirecteur. René Smeets kwam uit het Limburgse Ottersum, bij Gennep, waar zijn vader hoofd van de school was. Hij volgde de HBS in Rolduc en studeerde na het behalen van een tekenakte en na militaire dienst, van 1926 tot 1929 aan de Rijksacademie. Smeets kwam in contact met de kunstenaar Mathieu Wiegman, voor wie hij wandschilderingen uitvoerde en met wie hij door Zuid-Frankrijk reisde. Hij werkte ook samen met Charles Eyck en maakte enkele glas-in-loodramen. In 1935 vestigde hij zich als zelfstandig schilder/glazenier en assisteerde hij zijn broer die een houtwerkplaats had. Vervolgens raakte hij in de oorlog betrokken bij de N.V. Russel Tiglia waar naast pannen en plavuizen ook religieuze beeldjes en sieraardewerk werd gemaakt. Smeets zocht aansluiting bij de Tegelse volkskunst en leidde een groep van ongeschoolde jongens op die hij les gaf in tekenen, esthetica en kunstgeschiedenis.
Smeets werd de eerste directeur van de Academie voor Industriële Vormgeving Eindhoven en ontving daarvoor in 1964 de BKI-prijs. Op de AIVE legde hij de nadruk op het contact met de praktijk. Daarnaast was hij betrokken bij de Stichting COSA als voorzitter van de adviescommissie van 1948 tot 1972 en als auteur in haar tijdschrift Scheppend Ambacht. In 1955 schreef hij de publicatie Scheppend Ambacht Limburg. Smeets verliet de academie in 1970 en schreef na zijn pensioen het boek Ornament, symbool en teken.

Archief
Het archief van René Smeets bevindt zich bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

 


Deze biografie is afkomstig uit het boek ‘Visies op vormgeving, het Nederlandse ontwerpen in teksten deel 2: 1940-2000’ (2008) van Frederike Huygen.