Bond voor Kunst en Industrie – BKI

Bond voor Kunst en Industrie, BKI (1924-1949), vanaf 1949 de Stichting BKI-prijs die tot doel had jaarlijks een of meer prijzen uit te reiken ter bekroning van in Nederland in serie vervaardigde producten, aldus haar folder uit 1961. ‘De BKI-prijs zal in het algemeen aan die combinatie van ondernemer en ontwerper worden toegekend, die volgens het oordeel van de jury in de laatste 5 jaar met 1 of meer producten de meest succesvolle inhoud heeft weten te geven aan het begrip, goede industriële vormgeving van het Nederlandse industrie-product. Bedoeld wordt hiermede zowel het initiatief van de ondernemer als de werkzaamheid van de ontwerper te eren. Het bekroonde product dient uiteraard aan hoge eisen van bruikbaarheid en technische verwezenlijking te voldoen, doch moet vooral opvallen door een overtuigende vormgeving.’ Met de prijs hoopte het bestuur niet alleen belangstelling te wekken bij de industrie voor de samenwerking met een ontwerper, maar ook bij het publiek. Het legde bovendien de nadruk op menselijkheid. De prijs werd uitgereikt aan onder andere De Cirkel/Kramer, De Ploeg, René Smeets en Pastoe.


Deze biografie is afkomstig uit het boek ‘Visies op vormgeving, het Nederlandse ontwerpen in teksten deel 2: 1940-2000’ (2008) van Frederike Huygen.