Archieven

Onderstaande archieven zijn door bemiddeling van het Louis Kalff Instituut ondergebracht bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) en zijn daar op afspraak beschikbaar voor studie- en researchdoeleinden.
Voor het maken van een afspraak stuur een mail naar: info@louiskalffinstituut.nl.

Vormgeversoverleg Eindhoven (VOE) en Dutch Design Week (DDW):
Dutch Design Week
Walter van Hulst, verzamelde stukken Stichting Vormgeversoverleg Eindhoven
Miriam van der Lubbe, verzamelde stukken Stichting Vormgeversoverleg Eindhoven
Marcel Sloots, verzamelde stukken Stichting Vormgeversoverleg Eindhoven
Simone de Waart, verzamelde stukken Stichting Vormgeversoverleg Eindhoven
Eduard Sweep en Leonne Cuppen, verzamelde stukken Stichting Vormgeversoverleg Eindhoven

Akademie voor Industriële Vormgeving Eindhoven (AIVE):
René Smeets, verzamelde stukken AIVE – directeur en docent
Wim Gilles – directeur en docent
Frans van der Put – bestuurslid, docent en student
Jan van Onna – docent
Edward Aghina, verzamelde stukken AIVE – docent en student
Herman Rademaker – docent
Ruud Nordt – student

Philips Design:
Louis Kalff
Ruud Nordt
Frans van der Put

Overig:
Items
Joop Istha, verzamelde stukken Instituut voor Industriële Vormgeving
Joop Istha
Siep Wijsenbeek