Erfgoedcentrum Industriële Vormgeving

Het Louis Kalff Instituut is het erfgoedcentrum voor industriële vormgevingsarchieven, gevestigd in Eindhoven. Centraal staat het behoud en beheer van bedreigd industrieel vormgevingserfgoed. Dit materiaal wordt ontsloten en (digitaal) beschikbaar gesteld voor educatie, onderzoek en presentatie, in bijvoorbeeld publicaties, lezingen en tentoonstellingen. Het Louis Kalff Instituut is gehuisvest bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe).

Het Louis Kalff Instituut werd geopend op 15 april 2011