Rein Veersema

Reinhard Willem Jacob Veersema (1922) ingenieur, hoofd afdeling vormgeving Philips. Veersema kwam uit een kunstenaarsfamilie in Groningen, volgde de opleiding tot architect aan TH Delft en werkte vervolgens bij Philips waar hij de opdracht kreeg iets aan vormgeving te doen. ‘Hr. Veersema wist niets, zei hij, letterlijk niets! Moest helemaal van de grond af beginnen’, noteerde Jan Balkema van het IIV in een verslag van 22 september 1966.
Hij bekleedde de leerstoel industriële vormgeving aan de TH in Delft van 1957 tot 1959.
In 1964 verliet hij Philips en werkte hij zelfstandig als freelance adviseur voor verschillende industrieën zoals Ahrend, Stork en Hatema. Veersema was ook betrokken bij het Instituut voor Industriële Vormgeving.


Deze biografie is afkomstig uit het boek ‘Visies op vormgeving, het Nederlandse ontwerpen in teksten deel 2: 1940-2000’ (2008) van Frederike Huygen. Voor deze biografie is gebruik gemaakt van de volgende bron:
– Majorick, B. ‘Vormgeven: scheppen van omgeving. Een vraaggesprek met ir. R.W.J. Veersema, leider Bureau Vormgeving Philips, Eindhoven’, Visie 8 (1962) 15, pp. 4-6.