ANBI

Stichting Louis Kalff Instituut is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een donatie aan onze stichting levert belastingvoordelen voor de donateur op. Wij verwijzen u daarvoor naar de website van de belastingdienst.

Doelstelling
De stichting heeft tot doel archieven van belangrijke Nederlandse productontwerpers te behouden en te presenteren aan een breed publiek. Zij beoogt geen winst. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen en is onbezoldigd.

Bestuur
Timo de Rijk, voorzitter
Robert van Rixtel, secretaris
Tet Reuver, penningmeester
Elke den Ouden, bestuurslid
Hans Robertus, bestuurslidLKI beleidsplan 2020
LKI activiteiten 2019-2020
LKI jaarrapport 2019


LKI fiscaal nummer: 8519.27.403