ANBI

Stichting Louis Kalff Instituut is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een donatie aan onze stichting levert belastingvoordelen voor de donateur op. Wij verwijzen u daarvoor naar de website van de belastingdienst.

Doelstelling
De stichting heeft tot doel archieven van belangrijke Nederlandse productontwerpers te behouden en te presenteren aan een breed publiek. Zij beoogt geen winst. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen en is onbezoldigd:

M.J.M. Duijghuisen, voorzitter/penningmeester
L.M. van Rixtel, secretaris
M.H.J.F. Reuver, bestuurslid
J.G. Robertus, bestuurslid

De doelstelling van de stichting is vertaald naar een beleidsplan voor de jaren 2014-2016. In ons jaarverslag leest u welke doelen de stichting het afgelopen jaar heeft gerealiseerd. In de jaarrekening ziet u hiervan de financiële neerslag.

Louis Kalff Instituut Beleidsplan 2014-2016
Louis Kalff Instituut Jaarverslag 2015
Louis Kalf Instituut Financieel Verslag 2015