Organisations

Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst – VANK
Bond voor Kunst en Industrie – BKI (Association for Art and Industry) (1924-1949)
Bureau voor Aesthetische Adviezen – BAA (Bureau for Aesthetic Advice) (1947-1952)
Goed Wonen (‘Quality Living’) (1948-1970)
Stichting Centraal Orgaan van het Scheppend Ambacht – COSA (Central Body for the Creative Crafts) (1948-1984)
Instituut voor Industriële Vormgeving – IIV (Institute for Industrial Design) (1950-1976)
Instituut voor Sier- en Nijverheidskunst – ISN
NIDF
Vereniging van Beoefenaars der Gebonden Kunsten – GKf (Association of Practitioners of Applied Arts)
Kring Industriële Ontwerpers – KIO (Association of Industrial Designers)
Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers – BNO (Association of Dutch Designers)
Vormgevingssinstituut (Design Institute) (1993-2000)
Eternally Yours (1995)
Premsela
Dutch Design Week – DDW (2002-present)